<< Kız Kulesinin Öyküsü >>

<< Kız    Kulesinin  Öyküsü  >>
--------------------------------------------------------------------------------
Üsküdar' da salacağın yüzelli ikiyüz metre açığında küçük bir ada üzerine beyaz yapı olarak inşa edilmiştir. Kız kulesi Atina'nın hükümdarlığı idaresi dönemine dayanıyor.

Makedonya Kralı Filip'in İstanbul'a savaş açmasına Atina Kralı çok kızar.İstanbul'u korumak için Amiral Hares kırk pare gemi gönderir.Hares'in çok sevdiği eşi Damalys öldüğünde, Amiral Hares, eşini kayalıkları oyurduğu bir mezara defneder.

BAŞKA EFSANE

Rahmetli babam anlatmıştı kasede kayıt etmiştim.Falcılar Bizans Kralına, sevgili kızın, yılan sokmasından ölecek diye, kötü bir haber verir.Kral, kızını yılan sokmasın diye kız kulesinin bulunduğu kayalıklara bir ev yapıp kızını bu eve yerleştirir.
Ancak genç bir subay,kralın kızına aşık olur.Bir gün genç subay prensese bir demet çiçek hazırlar.Çiçek demetinin içine gizlenen bir yılan, prensesi sokup öldürür.

Selçuklu döneminde Battal Gazi, Üsküdar Tekfur'un kızına aşık olunca tekfur,kızını yaptırdığı kuleye hapseder.Bunu öğrenen Battal Gazi, kuleyi basarak tekfurun kızını kaçırır.

Evliya Çelebi'nin hikayesi ise Osmanlı döneminde geçiyor.
Çelebi, Sultan Beyazıd-i veli zamanında, kız kulesinde yaşayan bir velinin hergün cübbesinin eteklerini toplayıp denizin üstüne oturarak Sarayburnu'na gittiğini ve Topkapı Sarayın'da padişaha ders verdiğini anlatıyor.

Fetihten sonra,Fatih Sultan Mehmet Han kız kulesinin bulunduğu yere bir kale yaptırmış.Osmanlı döneminde Kız Kulesinin onarımını 2. Mahmud döneminde (1808-1839) yapılıyor.Kız Kulesi 1943 yılında içeriden yıkılıp betona çevriliyor.

Osmanlı döneminde şimdiki bina 19.yy ve 2. Mahmud döneminde yapılmıştır.Önce savunma amacı ile kullanılıp daha sonra fener olarak kullanılır.Sürgüne gönderilen veya idam edilenler bu kulede gözetim altında tutulmuştur.

Kız Kulesi, 1830 daki kolera salgınında karantina hastanesi olarak da kullanıldı.


(HERO ve LEANDROS'un ACIKLI AŞK ÖYKÜSÜ)

Grup Leandros,ismini kız kulesine yapılan öykülerin birinden almış.Öyküye göre Hero Afrodit'in rahibelerinden biriymiş ve Kız Kulesinde aşkını yasaklı bir şekilde yaşıyormuş.Yıllar sonra Afrodit'in tapınağında bir törene katılmak için kuleden ayrılmış orada leandros ile birbirlerine aşık olmuşlar.O günden sonra Leandros kuleye gizlice yüzerek gelemeye, kız kulesinde hergece bu iki gencin aşkına ve yasak sevişmelerine tanıklık etmeye başlamış.Leandros'un kuleye gelmeye çalıştığı bir gecede heronun yaktığığ sevda ateşi sönmüş Leandros karanlıkta yolunu kaybetmiş ve boğazın sularında can vermiş.Sevgilisinin boğulduğunu anlayan Hero'da kendini Kız Kulesinden boğazın sularını bırakıvermiş.
 
---------------------------------------------------------------------------------
Sahure...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !